ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Τι είναι η αρθροσκόπηση ώμου;

  Η αρθροσκόπηση ώμου συνιστά μια χειρουργική διαδικασία που εφαρμόζεται από τον Ορθοπαιδικό Χειρουργό και αποσκοπεί στην αξιολόγηση, διάγνωση και θεραπεία της άρθρωσης. Κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία, χρησιμοποιείται μια κάμερα λεπτή σαν μικρός στυλεός που ονομάζεται αρθροσκόπιο. Με το αρθροσκόπιο προσφέρεται άμεση οπτική επαφή του εσωτερικού της άρθρωσης, δίνοντας την δυνατότητα να αναγνωριστεί και να αντιμετωπιστεί η οποιαδήποτε παθολογία της. Η κάμερα προβάλλει σε μια οθόνη, εξασφαλίζοντας έτσι στον χειρουργό πλήρη επίβλεψη της δουλειάς του.

  Τα 3 βασικότερα πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης είναι τα εξής:

  1.   Αρθροσκόπηση Ώμου – Μικρότερες Τομές

  Οι τομές που απαιτούνται για να διενεργηθεί η αρθροσκόπηση ώμου έχουν μικροσκοπικό μέγεθος. Συνήθως πραγματοποιούνται 2 με 3 τομές, ωστόσο εάν πρόκειται για πιο πολύπλοκες διαδικασίες είναι πιθανόν να χρειαστούν περισσότερες. Η σύγκριση της αρθροσκόπησης γίνεται με το ανοιχτό χειρουργείο όπου τυπικά χρειάζεται τομή μεγέθους τουλάχιστον 5 εκατοστών.

  Στην περίπτωση της αρθροσκόπησης ώμου, οι τομές τυπικά γίνονται στο εμπρόσθιο, οπίσθιο και πλάγιο τμήμα της άρθρωσης.

  2.   Αρθροσκόπηση Ώμου – Εφαρμογή Για Τη Θεραπεία Ποικίλων Παθήσεων

  Η αρθροσκόπηση ώμου επιλέγεται για την αντιμετώπιση ποικίλων παθήσεων ενώ, σε πολλές περιπτώσεις, αποτελεί πρώτη επιλογή όταν οι συντηρητικές θεραπείες αποτυγχάνουν να λύσουν το πρόβλημα. Οι συχνότερες παθήσεις ώμου όπου εφαρμόζεται η αρθροσκόπηση είναι οι εξής:

  3.   Αρθροσκόπηση Ώμου – Πλεονεκτήματα

  Η αρθροσκόπηση ώμου έχει όλα τα κλασικά οφέλη που προσφέρει η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική.

  • Μικρότερης έκτασης τραυματισμός των ιστών λόγω των πολύ μικρών τομών
  • Λιγότερες πιθανότητες επιπλοκών και μόλυνσης
  • Μικρότερη απώλεια αίματος
  • Μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος
  • Ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή του ασθενούς σε δραστηριότητες
  • Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα (αποφυγή μεγάλων ουλών)

  Επικοινωνία

  Επικοινωνία