ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΩΜΟΣ Ή ΣΥΜΦΥΤΙΚΗ ΘΥΛΑΚΙΤΙΣ (FROZEN SHOULDER)

ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΩΜΟΣ Ή ΣΥΜΦΥΤΙΚΗ ΘΥΛΑΚΙΤΙΣ (FROZEN SHOULDER) Γενικά Ο όρος «παγωμένος ώμος» χρησιμοποιείται για να περιγράψει μία σαφή κλινική οντότητα [...]

ΡΗΞΗ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΤΟΥ ΩΜΟΥ

ΡΗΞΗ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΤΟΥ ΩΜΟΥ Γενικά Το στροφικό πέταλο του ώμου που ως λειτουργικό στόχο έχει την ανύψωση και [...]

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ (ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ ΥΠΕΡΑΚΑΝΘΙΟΥ) Γενικά Πρόκειται για φλεγμονή του τένοντα του υπερακανθίου, ενός εκ των τενόντων που αποτελούν το [...]