Ρήξη Οπίσθιου Χιαστού Συνδέσμου

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Τι είναι ο Οπίσθιος Χιαστός Σύνδεσμος

  Ο οπίσθιος χιαστός (ΟΧΣ) σύνδεσμος βρίσκεται στο κέντρο του γόνατος πίσω από τον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο και αποτελεί σημαντικό σύνδεσμο για τη σταθεροποίηση της άρθρωσης του γόνατος. Σε σχέση με τον πρόσθιο, ο οπίσθιος σύνδεσμος είναι ισχυρότερος και εμποδίζει την οπίσθια ολίσθηση της κνήμης σε σχέση με το μηρό.

  Ρήξη Οπίσθιου Χιαστού Συνδέσμου

  Η περίπτωση ρήξης του (ΟΧΣ) είναι σπάνια, με ποσοστό συχνότητας 1%. Η κάκωση του (ΟΧΣ) συνήθως προϋποθέτει υψηλής βίας τραυματισμό και για το λόγο αυτό συχνά συνοδεύεται και από άλλες βλάβες εντός του γόνατος (ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, ρήξη μηνίσκων, ρήξη πλάγιων συνδέσμων, χόνδρινες βλάβες).

  Ποιοι είναι οι τύποι τραυματισμών του ΟΧΣ

  Ανάλογα με τη σοβαρότητα του τραυματισμού, οι ρήξεις του οπίσθιου χιαστού συνδέσμου χωρίζονται σε:

  • 1ου Βαθμού, όπου ο σύνδεσμος έχει υποστεί ελαφριά βλάβη και αφορά σε διάταση των ινών του.
  • 2ου Βαθμού, όπου πρόκειται για μερική ρήξη του συνδέσμου.
  • 3ου Βαθμού, όπου ο σύνδεσμος έχει υποστεί ολική ρήξη. Σε αυτή την περίπτωση προκύπτει κατακερματισμός του συνδέσμου και αστάθεια στην άρθρωση του γόνατος.

   

  Αίτια

  Η ρήξη του οπίσθιου χιαστού συνδέσμου συνήθως προκύπτει από κάκωση υψηλής βίας που προκαλείται από συμβάντα όπως είναι ένα τροχαίο ατύχημα, βίαιη πτώση πάνω στο λυγισμένο γόνατο, στροφική κάκωση του γόνατος και υπερέκταση της άρθρωσης.

  Συμπτώματα

  Μερικά από τα συμπτώματα που προκαλούνται με τη ρήξη του ΟΧΣ είναι:

  • Πόνος
  • Οίδημα
  • Αίσθηση αστάθειας του γόνατος
  • Δυσκολία στην κάμψη και έκταση του γόνατος

   

  Διάγνωση

  Η διάγνωση στηρίζεται στη λήψη ιστορικού του ασθενούς σχετικά με το μηχανισμό της κάκωσης και στη λεπτομερή κλινική εξέταση από Ορθοπαιδικό Χειρουργό εξειδικευμένο στις αθλητικές κακώσεις. Η διάγνωση πρέπει πάντα να επιβεβαιώνεται με διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας του γόνατος η οποία θα αναδείξει την έκταση της βλάβης που έχει υποστεί ο ΟΧΣ αλλά και πιθανές συνοδές βλάβες που είναι πολύ συχνές όταν πρόκειται για ρήξη ΟΧΣ.

  Θεραπεία

  Η θεραπεία που απαιτείται για τη ρήξη του οπίσθιου χιαστού συνδέσμου μπορεί να είναι:

  • Συντηρητική, όταν πρόκειται για 1ου και 2ου βαθμού κάκωση του συνδέσμου και δεν συνυπάρχουν άλλες συνοδές βλάβες του γόνατος που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης. Τα συντηρητικά μέτρα συνίστανται αρχικά σε παγοθεραπεία, λήψη αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, ανάρροπη θέση του κάτω σκέλους, αποφόρτιση με χρήση βακτηριών καθώς και χρήση ειδικού λειτουργικού μηροκνημικού νάρθηκα. Εν συνεχεία ακολουθείται ειδικό πρόγραμμα συνεδριών φυσικοθεραπείας με στόχο την αποκατάσταση του εύρους κίνησης του γόνατος και την ενδυνάμωση των μυών γύρω από το γόνατο. Συχνά προτείνεται πρόγραμμα φυσικοθεραπείας για την ενδυνάμωση του γόνατος και την επαναφορά στη σωστή λειτουργικότητά του.
  • Χειρουργική επέμβαση, η οποία συνήθως συνίσταται στις περιπτώσεις 3ου βαθμού του ΟΧΣ ή και σε 2ου βαθμού αν συνυπάρχουν συνοδές βλάβες ή πρόκειται για ασθενή ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου δραστηριοτήτων. Στόχος της επέμβασης είναι η αποκατάσταση της σταθερότητας του γόνατος. Για το λόγο αυτό πραγματοποιείται ανακατασκευή (συνδεσμοπλαστική) του ΟΧΣ με χρήση μοσχεύματος που λαμβάνεται από άλλο σημείο του γόνατος του ίδιου του ασθενούς.

  Η επέμβαση διενεργείται αρθροσκοπικά δια μέσω μικρών τομών του δέρματος. Ανάλογα με την περίπτωση, η αναισθησία που πραγματοποιείται μπορεί να είναι ραχιαία ή ολική. Η παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο είναι συνήθως μία ημέρα.

  Μετεγχειρητικά

  Μετά τη χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να ακολουθηθεί  ειδικό πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, έτσι ώστε το γόνατο να ανακτήσει το φυσιολογικό εύρος κίνησής του και να ενδυναμωθεί. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του έπειτα από λίγες ημέρες εάν η εργασία του είναι καθιστική, ενώ η επιστροφή σε αθλητικές δραστηριότητες πραγματοποιείται σε διάστημα περίπου 6 μηνών.

  ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ
  ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ