Τι είναι ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος

Πρόκειται για σύνδεσμο που βρίσκεται στο κέντρο του γόνατος ο οποίος ενώνει τον μηρό με την κνήμη και συνιστά τον κύριο σταθεροποιητή του γόνατος. Ο τραυματισμός του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου αποτελεί πολύ συχνή κάκωση σε άτομα με έντονη αθλητική δραστηριότητα.

Τι ονομάζουμε ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου;

Με τον όρο ρήξη του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου εννοούμε την διακοπή της συνέχειας των ινών του. Η ρήξη του ΠΧΣ είναι αποτέλεσμα τραυματισμού και θεωρείται συμβάν με πολύ σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία του γόνατος. Σε αρκετές περιπτώσεις, συνοδεύεται από άλλες κακώσεις του γόνατος, όπως ρήξη μηνίσκου, πλαγίου συνδέσμου, Οπίσθιου Χιαστού Συνδέσμου ή βλάβη του χόνδρου του γόνατος. Ο συνήθης μηχανισμός κάκωσης που οδηγεί σε ρήξη του ΠΧΣ είναι η στροφική κάκωση του γόνατος. Για το λόγο αυτό απαντάται συχνότερα σε αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, το μπάσκετ το τένις και το σκι, δραστηριότητες δηλαδή, που περιλαμβάνουν απότομες αλλαγές κατεύθυνσης του σώματος, άλματα και απότομη επιβράδυνση.

Ποια είναι τα συμπτώματα της ρήξης του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου;

Ο ασθενής παρουσιάζει έντονο πόνο, οίδημα, δυσκολία στο περπάτημα, καθώς και απώλεια του πλήρους εύρους κίνησης της άρθρωσης. Συνήθως ο ασθενής αναφέρει πως κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του ένιωσε ή άκουσε έναν χαρακτηριστικό ήχο «κρακ» σαν ένα σκοινί που σπάει. Άλλες φορές περιγράφει πως ένιωσε πως το γόνατό του σαν να βγήκε από τη θέση του.

Πώς πραγματοποιείται η διάγνωση;

Η διάγνωση στηρίζεται στο μηχανισμό της κάκωσης και στην λεπτομερή κλινική εξέταση από τον Ορθοπαιδικό Χειρουργό. Η μαγνητική τομογραφία είναι η απεικονιστική εξέταση εκλογής για να επιβεβαιώσει τη διάγνωση και να αναδείξει πιθανές συνοδές βλάβες του γόνατος.

Πώς αντιμετωπίζεται η ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου;

Η αντιμετώπιση της ρήξης του ΠΧΣ είναι κατά κανόνα χειρουργική. Στόχος της επέμβασης είναι η αποκατάσταση της σταθερότητας του γόνατος ώστε να μπορεί ο ασθενής να επιστρέψει με ασφάλεια σε δραστηριότητες. Η επέμβαση πραγματοποιείται αρθροσκοπικά και συνίσταται στην ανακατασκευή του ΠΧΣ με χρήση μοσχεύματος που λαμβάνεται από άλλο σημείο του γόνατος, συνήθως από τους οπίσθιους μηριαίους τένοντες που αποτελούν στις μέρες μας το gold standard στην συνδεσμοπλαστική του ΠΧΣ.

Τι ακολουθεί μετεγχειρητικά;

O ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο για μία ημέρα και μετά επιστρέφει κανονικά στην κατοικία του. Η χρονική περίοδος που χρειάζεται για την αποκατάσταση και την επιστροφή στις αθλητικές δραστηριότητες είναι περίπου 6 μήνες.
Το ποσοστό των επιπλοκών της επέμβασης είναι πάρα πολύ μικρό, όταν αυτή πραγματοποιείται από εξειδικευμένο ορθοπαιδικό χειρουργό.